Andra Johannesbrevet

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

1 Från den Gamle[1], till den utvalda Kyria[2] och till hennes barn, till dem jag i sanning älskar, och inte bara jag utan även alla de som har lärt känna sanningen, 2 genom den sanning som bor i oss, och som skall vara med oss i evighet.[3] 3 Må nåd, barmhärtighet och frid[4] från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, vara med oss i sanning och kärlek.

4 Det gladde mig mycket när jag fann att det bland dina barn finns de som lever i sanningen, helt i enlighet med budet tagit emot från Fadern. 5 Nu bönfaller jag dig, Kyria, inte som om jag skrev ner ett nytt bud till dig, utan utifrån det bud som vi har haft från början: att vi skall älska varandra. 6 Och detta är kärleken: att vi lever[5] enligt hans bud. Det är det som är budet, precis som ni hört från början, så att ni må leva efter det.

7 Ty många bedragare har gått ut i världen, som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. Detta är bedragaren och Antikrist. 8 Vaka över er själva, så att ni inte förlorar det som vi har åstadkommit, utan istället får den fulla belöningen. 9 Var och en som går för långt, och inte förblir i Kristi lära, har inte Gud. Den som förblir i läran har däremot både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er och inte bär med sig denna lära, ta då inte emot honom in i ert hus eller hälsa honom välkommen där. 11 Ty den som hälsar en sådan välkommen gör sig delaktig i hans onda gärningar.

12 Många saker har jag att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck, utan hoppas kunna komma till er och tala med er personligen[6], så att vår glädje må bli fulländad. 13 Din utvalda systers barn hälsar dig!

  1. Eller:Äldsten, den äldste.
  2. "Kyria", påträffas endast här i NT. Vördnadsfull titel för äldre kvinna.
  3. Eller: tills [den kommande] tidsåldern. Begreppet aionios inrymmer den tredubbla bemärkelsen "värld", "tidsålder" och "evighet".
  4. Eller: fred.
  5. Ordagrant: vandra.
  6. Ordagrant: mun mot mun.