Andra Moseboken

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 2

1 Och en man från Levi hus gick och gifte sig med en dotter från Levi hus. 2 Och kvinnan blev gravid och födde en son. Och hon såg att han var vacker, och gömde honom i 3 månader. 3 Men hon kunde inte fortsätta hålla honom gömd, och hon gjorde honom en låda av vass, som hon tätade med röd dy, som hon lade pojken i och hon lade honom i vassen på Nilens strand. 4 Och hans syster ställde sig på avstånd för att få veta vad som skulle hända honom. 5 Och Faraos dotter steg ner för att bada i Nilen och hennes tjänarinnor gick vid Nilens hand. Och hon såg lådan i vassens mitt, [så] hon skickade sin tjänarinna och hon hämtade den. 6 Och hon öppnade och fann ett barn. Och se, pojken grät och hon fick medlidande för honom och sade: ”Detta är ett av hebréernas barn” 7 Och hans syster sade till Faraos dotter: ”Jag ska gå och kalla en hebreisk kvinna till dig som ska amma [honom]”. 8 Och Faraos dotter svarade henne: ”Gå du!”. Och den unga kvinnan gick och kallade på pojkens mor. 9 Och Faraos dotter sade till henne: ”Ta hand om denna pojke för mig; amma honom och jag ska ge lön”. Och kvinnan tog pojken och ammade honom. 10 Och pojken växte och hon lämnade honom till Faraos hus, och han blev en son för henne. Hon gav honom namnet Moshe, för hon sade: ”Från vattnet drog jag upp honom.” 11 Och dagarna gick, och Moshe blev stor. Han gick ut till sina bröder och såg deras tunga bördor och han såg en egyptisk man som slog en hebreisk man, en av hans bröder. 12 Han vände sig alltså (om) och där [då] ingen såg dödade han egyptiern och gömde honom i sanden. 13 Och han gick ut dagen efter och se; två hebreiska män bråkar. Han sade till den som gjort orätt: ”Varför slår du din vän?” 14 Och han svarade: ”Vem satte dig som hövding och domare över oss? Är det för att döda mig du säger så, som du dödade egyptiern?” Och Moshe blev rädd och tänkte: ”Sannerligen, saken har blivit känd”. 15 Och Farao hörde denna incident [vad som hänt] och han sökte att döda Moshe. Moshe flydde från Faraos ansikte, och bosatte sig i landet Midjam, vid en källa. 16 Prästen i Midjam hade 7 döttrar. De kom, drog upp vatten och fyllde behållare för att deras fars boskap skulle dricka. 17 Men herdar kom och drev iväg dem, men Moshe gick (emellan), skyddade och lät boskapen dricka. 18 De kom till Rehoel, sin far och sade: ”Varför skyndar du att komma idag?”. 19 Och de sade: ”En egyptisk man hjälpte oss från herdar, och där drog han vatten till oss och lät boskapen dricka”. 20 Han svarade sina döttrar: ”Var är han? Lämnade ni denna man? Kalla på honom!” Och han åt med dem. 21 Han lät Moshe bo med dem och han gav Tsevorah, sin dotter, till Moshe (som hustru). 22 Och hon födde en son och han kallades Shmo Gershom, för han sade, som främling har jag levt i ett främmande land. 23 Och i de dagarna blev de många, och kungen i Egypten dog. Israeliterna klagade från förslavningen och ropade, och deras rop steg till Gud från förslavningen. 24 Och Gud hörde deras klagan. Och Gud mindes sitt förbund med Avraham och Jizhaq. 25 Och Gud såg Israeliterna och Gud kände [med dem/ visste om deras situation].