Diskussion:Huvudsida

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök

Vore det inte fint med en liknande länksammanfattning till hela Bibeln på förstasidan som syns till höger när man öppnar respektive bibelbok? --Jonahzahavi 13 september 2011 kl. 18.57 (CEST)

Snyggt! --Jonahzahavi 13 september 2011 kl. 19.54 (CEST)

Ett dilemma angående våra syften

Jag har en tanke som jag har burit på ett tag. Ett av FriBibels syfte är att den ska vara fri från royalties och licens, och därmed att man ska kunna hänvisa till den fritt. Ett annat syfte är att den ska vara i Wiki-form, vilket innebär att vem som helst kan gå in och ändra när som helst. Problemet är att dessa är svåra att kombinera. För låt mig säga att jag skriver en bok och hänvisar till en vers i FriBibel. Någon läser detta och letar nästa dag efter denna vers i FriBibel. Men då finns den inte kvar! Någon har ändrat på versen jag just hänvisade. Rackarns! Plötsligt är källan borta. Detta gör ju att dessa två syften är väldigt svåra att kombinera. Vad säger ni? Jag har en del tankar på hur det går att lösa, men ville kolla hur ni känner först.--Skoldengen 14 september 2011 kl. 21.41 (CEST)

Jag tänker att wikin är temporär. När vi är någorlunda klara med en bibelbok (eller en halv...) så publicerar vi den i ett annat format. --Cajo 14 september 2011 kl. 22.14 (CEST)
Jo det är ett problem som tål att tänkas på. Lösningen med att arbeta mot någon slutgiltig form för böcker eller delar verkar bra. Kanske en sådan slutgiltig version sedan skulle gå att uppdatera i nya utgåvor, om det behövs, där de äldre fortfarande finns intakta för referens.--Jonahzahavi 15 september 2011 kl. 07.56 (CEST)
Man kan väl göra perma-länkar dvs hänvisa till wikin vid en viss tidpunkt, precis som när man gör källhänvisning till wikipedia. Alla tidigare versioner finns ju kvar. Att ge ut en 'färdig' version vid något tillfälle kan ju också vara en idé. --Jonas 17 september 2011 kl. 10.17 (CEST)
Följande förslag på modell kom fram under IRL-mötet
  1. Texten översätts och korrekturläses
  2. Korrekturläsaren markerar texten som klar.
  3. Alla läser igenom resultatet och kommenterar om något måste ändras.
  4. Är det en radikal förändring görs denna och texten markeras återigen som klar och processen börjar om
  5. Små förändringar görs
  6. En redaktör publicerar texten på en Bibelsida i stil med Bibeln.se
När sedan mer bibelböcker blir översatta kommer det att behövas att revideras texterna. I det läget så börjar processen om igen.--Johan Karlemo 5 oktober 2011 kl. 11.51 (CEST)
Detta låter bra, tycker jag. Vi behöver det markeringssystemet, att kunna markera något som klart. I vart fall lite av det vi jobbar med under Fribibel:24h_Markusevangeliet skulle kunna genomgå den certifieringen. Egentligen skulle vi ha två markeringar. En som är "Har ansökt om att markeras som klar, under översyn" där alla får yttra sig under en bestämd tidsperiod och man kommer överens om vad som ska ändras och inte. Sen när den tidsrymden gått och ingen protesterar mer så markeras den som "Klar". Typ som "Utmärkt artikel"-systemet på wikipedia. För då kan det också finnas en specialsida som listar alla kapitel som ansökts om att markeras som klara, som språkexperterna kan gå in på och detaljstudera det. --Fjellander 6 november 2011 kl. 23.26 (CET)

Licensavgifter

Meningen om licensavgifter som högskolor betalar skulle behöva en källhänvisning. --Cajo 20 september 2011 kl. 11.57 (CEST)

Wiki-uppdelningen

Jag tycker nästan att alla kapitel ska ha en egen wiki-sida. Framför allt för att diskussionssidorna blir oändliga och mycket svåra att hantera för hela bibelböcker. Det kan ju finnas diskussioner om kanske 12-15 verser per kapitel. Det blir enormt många diskussioner som förs samtidigt på en diskussionssida. (Tänk psaltarens 150 psalmer). Redan Markusevangeliets diskussionssida är svåröverblickbar. --Fjellander 6 november 2011 kl. 23.28 (CET)

Översättningskonventioner

Finns det någon sida där vi kan diskutera översättnings- och redigeringskonventioner? T.ex. hur vi ska göra med repliker, om de ska markeras med citationstecken i texten eller med talstreck på ny rad. På en sådan sida skulle också diskussioner om enskilda ord som förekommer många gånger, t.ex. människoson/människornas son och lärjunge/elev/efterföljare och dylika, kunna föras. --Fjellander 6 november 2011 kl. 23.31 (CET)

Hittade nu till bl.a. Hur ska sidor formateras. --Fjellander 6 november 2011 kl. 23.51 (CET)