Efesierbrevet

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 1

Hälsning

1 Paulus [1], genom Guds vilja en apostel [2] för Jesus Kristus [3] till Guds folk som bor i Efesos, de som tror på [4] Jesus Kristus. 2 Låt nåd [5] vara med er och frid [6] från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Lovsång till Gud

3 Välsignad [7] är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska rummets andliga välsignelse.

4 I osjälvisk utgivande kärlek utvalde [8] han oss i honom innan jordens [9] grund var lagd, för att vara heliga [10] och utan fläck inför honom [11]. 5 Han förutbestämde att vi skulle bli adopterade som hans egna genom Jesus Kristus - efter hans önskan [12] och vilja - 6 [13] pris och ära för den underbara [14] nåden, vilken han så fritt gav till oss genom den alltid älskade.

7 I honom [15] har vi:
 • befrielse [16] genom hans blod,
 • förlåtelse för våra synder [17] genom hans rika nåd [18] 8 som han i överflöd har gett till oss i all sin vishet och förstånd [19].

9 Han har låtit oss få veta sin dolda [20] vilja [21]. Det är helt i linje med hans goda [22] önskan som han förutbestämt [23] genom sig själv. 10 Han planerade att vid tidsepokernas fullbordan [24], i Kristus lägga [25] allt i himlen och på jorden under hans ledarskap.

11 I honom [26] har vi också fått ett arv, eftersom vi på förhand har blivit utvalda av honom som [27] låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut, 12 så att vi som tidigare [28] har satt vårt hopp i Kristus ska leva för att prisa och ge honom ära.

13 I honom har ni också hört det sanna ordet, det glada budskapet om er frälsning [29], och satt er tro [30] till honom. Ni blev beseglade [31] med den utlovade helige Ande [32]. 14 Den [33] är en handpenning [34] på vårt arv fram tills den fulla återbetalningen av Guds egendom [35], för att hans ära [36] ska prisas. [37]

Tacksägelse och bön för de kristna

15 Av den anledningen, eftersom jag [38] har hört om:
 1. Er tro på Herren Jesus och
 2. Er osjälviska utgivande kärlek mot alla de heliga [39].

16 upphör jag inte att tacka [40] för er, när jag nämner er i mina böner [41].

17 Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, Fader av ära:
 • ska ge er en ande av:
  • vishet [42] och
  • uppenbarelse [43], så att ni får full kunskap om Honom.
 • 18 Att era förstånds ögon ska få flöda i ljus, så att ni kan se [44]:
  • Vilket glädjerikt hopp han har kallat er till, och
  • Hur rikt på härlighet [45] hans arv är i de Heliga [46], 19 och
  • Hur enorm [47] hans styrka [48] är i oss som tror, i enlighet med den verksamma [49] styrkan av hans [50] makt.

20 Samma kraft använde han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin [51] högra sida i den himmelska världen.

21 Högt över alla:
 • Ärkehärskare [52] och
 • Auktoriteter [53] och
 • Makter [54] och
 • Härskare [55] och
Över varje namn på allt som är namngivet [56] inte bara i den här tidsåldern, utan också i den kommande.

22 Gud har lagt allt under Jesu fötter och utsett [57] honom till att vara församlingens [58] huvud, 23 som är hans kropp, helheten som kontinuerligt uppfyller allt i alla [59]

Noter

 1. [betyder liten]
 2. (budbärare, ambassadör)
 3. (den smorde)
 4. (är trogna, lojala mot)
 5. (Guds oförtjänta favör, välsignelse)
 6. (frälsning, säkerhet, lugn, framgång)
 7. (lovad, prisad)
 8. (personligen handplockade)
 9. (universums)
 10. (helgade och avskilda)
 11. (i hans åsyn)
 12. (längtan)
 13. [så att vi kan ge honom]
 14. (ljuvliga)
 15. [Jesus]
 16. (förlossning, betalning av ett pris)
 17. (tillkortakommanden, brister)
 18. (favör, kraft)
 19. (praktiska handlingsplan)
 20. (hemliga, gömda)
 21. (längtan, plan, syfte)
 22. (glädjefyllda)
 23. (planerat)
 24. [när det nuvarande styret över jorden har uppfyllt sitt mått]
 25. (placera, förena)
 26. [genom att vår ande är ett med Jesu Ande]
 27. (aktivt deltar och medverkar och)
 28. [innan tidens slut]
 29. (befrielse, bevarande, helande, trygghet)
 30. (tillit)
 31. (märkta)
 32. (ni har fått den helige Andes sigill)
 33. [helige Ande]
 34. (garanti, ett sigill)
 35. [hans folk]
 36. (majestät, härlighet)
 37. [Ett sigill var den märkning som garanterade att en försändelse kom fram intakt till mottagaren, på samma sätt är den helige Ande den garant som gör att vi kommer fram till vår destination.]
 38. [Paulus]
 39. (Guds folk)
 40. [Gud]
 41. (en tacksägelse med glädje som väller fram inifrån)
 42. (insikt, gudomlig kunskap)
 43. (att synliggöra något som varit dolt)
 44. (ha en klar förståelse av)
 45. (ära)
 46. (Hans folk)
 47. (omätbar, obegränsad, överlägsen)
 48. (makt)
 49. (operativa)
 50. (manifesterade)
 51. [Guds egna]
 52. (ledare från urgamla tider, militär term för general, den högsta ledaren)
 53. (militär term för delegerad auktoritet)
 54. (makt utifrån antal, militär term för kraften av en stor arme)
 55. (herre, som har makt över en region)
 56. [över varje titel som kan ges, över varje sjukdom, ja över allting som har ett namn]
 57. (krönt)
 58. (de kristnas)
 59. [hela skapelsen, för i den kroppen bor fullheten av Jesus som gör allt helt, och fyller alla överallt med honom själv]

Kapitel 2

Guds kraft manifesterad i frälsningen

1 Ni som var [1] döda i [2] överträdelser och synder 2 i vilka ni förut vanemässigt vandrade i. Ni följde [3] den här generationen [4] och världens sätt [5]. Ni var styrda [6] av den lägsta atmosfärens herraväldes furste, den [7] ande som fortfarande konstant verkar i olydnadens barn [8].

3 Bland dessa var vi alla tidigare, när vi kontinuerligt följde köttets [9] begär [10], och ständigt lydde kroppens impulser och sinnets tankar. Vi var i vårt naturliga [11] tillstånd på väg mot straffdomen [12], på samma sätt som resten av mänskligheten.


4 Men Gud, som är så rik [13] i nåd [14], på grund av hans stora [15] osjälviska utgivande kärlek som han älskat oss med, 5 att, även när vi var [16] döda genom [17] tillkortakommanden [18], gjorde han oss levande tillsammans med Kristus. [19] Det är genom nåd [20] som ni har blivit frälsta [21].

6 Han har uppväckt oss tillsammans med Honom, och satt oss [22] med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus [23]. 7 För att i kommande tidsåldrar bevisa [24] hur omätbar [25] rik hans nåd är, hur stor hans godhet är mot oss som är förenade i Kristus Jesus.

Räddade genom nåd inte gärningar

8 För det är genom nåd som ni är frälsta [26][27] genom [28] tro. Frälsningen kommer inte från er själva, den är en gåva från Gud. 9 Inte genom gärningar [29], och det för att ingen ska kunna skryta och bli högfärdig. [30] 10 För vi är Guds [31] hantverk [32], transformerade [33] i Kristus Jesus för goda gärningar [34], som Gud redan har förberett [35], för oss att vandra i.

Hedningar och judar är ett i Kristus

11 Kom därför ihåg att ni förut var hedningar i köttet, ni kallades oomskurna av dem som [36] genom ett ingrepp gjort av mänskliga händer i köttet kallar sig omskurna. 12 Kom ihåg att ni då levde utan [37] Kristus, utestängda från medborgarskap [38] i Israel, och främlingar utan någon del i löftesförbundet. Ni var utan hopp och utan Gud i den här världen. 13 Men nu, i Kristus Jesus har ni som en gång var så långt borta kommit nära, genom Kristi blod. 14 För han är vår frid [39], han har skapat [40] oss båda [41] som en [42], och har brutit ner den skiljemur som fanns mellan oss. 15 Genom att i sitt [43] kött ta bort fiendskapen [44] av lagen med sina bud och stadgar.

Han gjorde detta för att från de två [45] i sig själv skapa en ny människa och på så vis bereda frid. 16 För att återförena i en kropp båda [46] till Gud genom korset, och därigenom i honom själv döda fiendskapen. 17 Han kom och predikade de glada nyheterna om frid till er [47] som var långt borta och [48] till dem [49] som var nära. 18 För det är genom honom som vi båda genom [50] Anden har tillträde till Fadern [51].


19 Därför är ni inte längre främlingar [52] och flyktingar [53], utan ni delar medborgarskapet med de heliga [54] och tillhör Guds familj.

Tillsammans är ni ett heligt tempel

20 Ni är kontinuerligt uppbyggda [55] på apostlarnas och profeternas grund, med Jesus Kristus själv som hörnstenen [56]. 21 I honom är hela byggnaden [57] tätt sammansluten [58] och fortsätter att växa [59] till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir ni själva också sammansvetsade [60] för att forma en fast boning för Gud i [61] Anden.

Noter

 1. [andligt]
 2. [era]
 3. (var dominerade av)
 4. (tidsålderns ande)
 5. (ordnade samhälles system med föränderlig etik och moral)
 6. (kontrollerade)
 7. [demoniska]
 8. [de rebelliska, de som inte tror, de som går emot Gud]
 9. (vår fallna gamla naturs)
 10. (lustar)
 11. [syndiga]
 12. [Guds vrede mot synden]
 13. (obegränsad, överflödande)
 14. (barmhärtighet)
 15. (intensiva, underbara)
 16. [andligt]
 17. [våra egna]
 18. (synder)
 19. [Han gav oss samma liv som Kristus själv, samma liv som uppväckte honom från det döda.]
 20. (barmhärtighet som inte förtjänas)
 21. (trygga, upprättade, bevarade, helade, försörjda, befriade, fria från synd och får evigt liv med Gud efter döden)
 22. [gett delat säte]
 23. (Messias, den smorde)
 24. (visa på)
 25. (gränslös, överflödande)
 26. (räddade)
 27. [befriade från domen]
 28. [er]
 29. [goda handlingar och eget arbete]
 30. [Det är inte ett resultat av vad någon någonsin kan göra, så ingen kan själv ta äran för detta.]
 31. [eget]
 32. (skapade och formade av Gud)
 33. (omformade, skapad på nytt)
 34. (arbete)
 35. (planerat)
 36. [bara]
 37. (var separerade från)
 38. (utan en medborgares rättigheter)
 39. (harmoni och enhet)
 40. (format)
 41. [jude och hedning]
 42. [kropp]
 43. [eget korsfästa]
 44. [orsakad]
 45. [jude och hedning]
 46. [jude och hedning]
 47. [hedningar]
 48. [frid]
 49. [judarna]
 50. [den Helige]
 51. [så vi kan komma till Honom]
 52. (okunniga, utan del i frälsningen)
 53. (som saknar en medborgares rätt)
 54. (Guds eget folk)
 55. [som ett heligt tempel]
 56. [som är den första stenen i bygget och alla andra stenar riktas efter]
 57. (huset)
 58. (hopbunden, hopsvetsad)
 59. (höja sig)
 60. [in i byggnaden]
 61. (genom)

Kapitel 3

Guds plan uppenbarad: evangeliet till hedningarna

1 Av den anledningen [1], är jag, Paulus, en fånge för Jesus Kristus, för er hedningars skull. 2 Jag antar att ni har hört om den nåd som tilldelats mig med tanke på er [2]. 3 Hur jag fick veta mysteriet [3] genom en direkt uppenbarelse, som jag just nu kortfattat skrivit till er om [4]. 4 och när ni läser detta kan ni förstå min insikt [5] till Kristi hemlighet [6], 5 som i tidigare generationer inte var känd [7] för människor, på det sätt som hemligheten nu genom [8] Ande har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter. 6 Att hedningarna nu är medarvingar [9], medlemmar av samma kropp och delaktiga i samma löfte i Kristus genom evangeliet [10]. 7 Av detta evangelium har jag har blivit en tjänare genom Guds nåd [11], som var given mig genom hans verksamma mäktiga kraft.

Den goda nyheten om frälsningen!

8 Till mig, den minste av dem minsta bland de heliga [12], var denna nåd [13] anförtrodd för att:
 • berätta den goda nyheten [14] till hedningarna om Kristi ofattbara [15] rikedom. 9 och
 • att upplysa [16] alla människor vad planen [17] som var gömd genom tidsåldrar och dold fram tills nu hos Gud, som skapade allting genom Jesus Kristus

10 [18] att furstar och väldigheter i den himmelska rymden genom församlingen skulle få se Guds mångfacetterade [19] visdom. 11 Detta i enlighet med den eviga plan [20] som han [21] utförde [22] i [23] Kristus Jesus vår Herre. 12 I honom [24] har vi frimodighet och fritt tillträde [25] med tillförsikt, genom tron på honom. 13 Därför önskar jag att ni inte tappar modet [26] på grund av mina lidanden [27] för er skull, det är istället en ära för er [28].

Bön för församlingen

14 [29]

Av den anledningen [30], böjer jag mina knän inför Fadern vår Herre Jesus Kristus.

15 Från honom har varje familj [31] i himlen och på jorden fått sitt namn [32].
 1. 16 Jag ber att han, från sin härlighets rikedom, ska ge er kraft så att ni blir styrkta i er inre människa genom hans Ande, 17 så att Kristus genom er tro faktiskt lever [33] i era hjärtan. [34] Att ni ska bli djupt rotade och stadigt grundade i osjälvisk kärlek [35].
 2. 18 Detta resulterar i att ni, tillsammans med alla de heliga [36], kan förstå bredden, längden, höjden och djupet [37], 19 så att ni kan lära känna [38] Kristi kärlek, som övergår [39] all kunskap [40].

 3. Detta resulterar sedan i att ni kan bli fullständig fyllda med Guds fullhet. [41]

20 Nu till honom som genom sin kraft verkar i oss och förmår göra långt mer än vad vi kan begära [42] eller ens tänka [43]. 21 Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheternas evighet, amen.

Noter

 1. [att jag predikat om att jude och hedning tillsammans blir sammanbyggda som Guds tempel]
 2. (för er skull)
 3. (hemligheten)
 4. [Ef 2:1-20]
 5. (kunskap)
 6. [den dolda, gömda planen om Kristus]
 7. (avslöjad)
 8. [den Helige]
 9. [med judarna]
 10. (det glada budskapet)
 11. (oförtjänta favör)
 12. (Guds folk)
 13. (favör, privilegium)
 14. (förkunna)
 15. (oändliga, utan slut, omöjlig att räkna)
 16. (öppet lägga fram fakta inför)
 17. [om frälsningen som nu är tillgänglig för alla]
 18. [Anledningen och syftet var]
 19. (mångfaldiga)
 20. (beslut, syfte)
 21. [Gud]
 22. (lät ta form)
 23. [personen]
 24. [Jesus]
 25. (en oreserverad frihet utan fruktan)
 26. (blir uppgivna, modfällda, paralyserade, stannar upp)
 27. (problem, den pressade situation jag är i)
 28. [att jag får lida för att evangeliet ska gå ut till hedningarna]
 29. [Detta är Paulus andra bön, den första står i Ef 1:15-23. I grundtexten är vers 14-21 en enda lång mening och mycket väl strukturerad. Den börjar och avslutas med lovprisning. Själva bönen har tre delar som alla börjar med ett grekiskt ord som indikerar att resultatet leder till nästa del.]
 30. [att vi är frälsta genom nåd, Ef 2:1-10, och att vi alla troende är en kropp i Kristus, Ef 2:11-12]
 31. (ras, stam, släkte)
 32. (karaktär)
 33. (bor, har ett permanent hem)
 34. [Jag ber också:]
 35. (Guds utgivande ovillkorliga kärlek)
 36. (Guds folk)
 37. [i Guds kärlek]
 38. (personligen få erfara)
 39. (är överlägsen)
 40. (ren teoretisk kunskap)
 41. [Detta är crescendot och det slutgiltiga målet i bönen. Att de kristna blir en kropp som är helt fylld och överflödande av Gud själv, och en fullständig gudsnärvaro bland dem.]
 42. (be, önska, fråga)
 43. (drömma, fantisera om)

Kapitel 4

Andens enhet

1 Därför [1] uppmanar [2] jag er, jag som är en fånge i Herren att vandra [3] värdigt den kallelse ni har fått.
 • 2 Med all ödmjukhet och
 • mildhet [4],
 • i tålamod,
 • ha ständigt fördrag med varandra i utgivande osjälvisk kärlek.
 • 3 Ta hela tiden initiativ [5] för att behålla enheten som Anden ger genom fridens band.

4 Det finns en kropp [6] och en Ande, på samma sätt som ni en gång blev kallade till och tog emot ett hopp, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud - allas Fader. Han står över allt [7], arbetar genom alla och är i alla [8].

Funktionerna i församlingen

7 Åt var och en av oss var nåd given, i proportion med Kristi gåva. 8 Därför står det [9]: När han steg upp i höjden, ledde han ett paradtåg av fångar [10] och han gav gåvor till människorna. 9 Vad menas med frasen, han steg upp? Innebär det inte att han först steg ner [11] till den lägre delen, nämligen jorden? 10 Den som steg ner är också den som steg upp högt över alla himlarna [12] för att [13] uppfylla allt [14].

11 Han gav gåvor [15], några till att bli
 • Apostlar [16], några till
 • Profeter [17], några till
 • Evangelister [18], och några till
 • Pastorer [19] och lärare [20].

12 Hans intention var att utrusta [21] de heliga [22], för att de ska kunna göra tjänst och bygga upp Kristi kropp [23], 13 tills vi alla kommer fram till trons enighet och kunskapen [24] om Guds son. Till manlig mognad, samma standard av vuxen mognad som Kristi fullhet.

14 Så vi inte längre är som omogna småbarn [25] som kastas hit och dit av vågorna och blir missledda av varje vindkast i läran genom sluga människors spel som planerar [26] olika sätt för att förleda. 15 Istället, tala alltid sanning i osjälvisk utgivande kärlek, låt oss i allt växa upp i honom som är huvudet, Kristus. 16 På grund av honom [27] växer och hålls hela kroppen [28] kontinuerligt samman i kärlek, genom det stöd varje led ger, när varje kroppsdel utför den uppgift som den blivit tilldelad.

Uppmaning till en ny moral

17 Detta säger jag er och uppmanar er allvarligt i Herren: Vandra [29] inte längre som hedningarna, de lever efter sitt förvrängda [30] tankesätt. 18 Deras förstånd har blivit förmörkat, deras hårda [31] hjärtan har gjort dem främmande för [32] livet i Gud på grund av deras ovilja. 19 I sin andliga apati [33] har de överlämnat sig själva [34] till ohämmad sensualitet, så att de girigt praktiserar all sorts orenhet [35].


20 Men detta var inte vad Kristus lärde [36]. 21 Om ni verkligen hade lyssnat på honom och blivit undervisade av Honom, och lärt er att all sanning är i Jesus [37], 22 då skulle ni en gång för alla ha lagt bort er gamla natur [38], som är korrupt genom dess förföriska [39] lockelser [40]. 23 Ni måste ständigt låta er bli förnyade i anden och i sinnet. 24 Ikläd er den nya naturen [41], skapad i Guds avbild till rättfärdighet och helighet.

Uppmaningar för det nya livet

25 Lägg därför bort all lögn [42] en gång för alla, låt var och en tala sanning till sin nästa, för vi är ju varandras lemmar [43].


26 Var heligt vred [44], men synda inte [45]. Låt aldrig solen gå ner över er vrede [46][47]. 27 Ge inte [48] utrymme [49] för djävulen.


28 Den som stjäl ska sluta stjäla och i stället arbeta på ett ärligt sätt med sina egna händer [50], så att han kan ge åt dem som lider nöd. 29 Låt inte ofruktbart [51] tal komma ut genom er mun, utan bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det. 30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill [52] för återlösningens dag [53].

31 Låt all vara långt ifrån er, tillsammans med all illvilja [59]. [60] 32 Var istället:
 • vänliga [61] mot varandra,
 • ömsinta [62], och
 • förlåt alltid varandra, på samma sätt som Gud i Kristus har förlåtit er. [63]

Noter

 1. [på grund av den position vi har fått i Kristus som Paulus just beskrivit, se kap 1-3]
 2. (ber, förmanar)
 3. (leva ett liv som är)
 4. (osjälviskhet)
 5. (sträva efter, arbeta)
 6. [församlingen]
 7. (regerar totalt)
 8. [verkar och lever i oss alla som tror]
 9. [Ps 68:18]
 10. [djävulen och demoner som blivit besegrade genom hans död på korset]
 11. [från himlen]
 12. [tre finns nämnda i Bibeln]
 13. [hans närvaro ska]
 14. [hela universum]
 15. [Han själv utvalde och gav människor som gåvor till oss]
 16. (budbärare, ambassadörer)
 17. (inspirerade förkunnare)
 18. (förkunnare av evangeliet)
 19. (herdar över hans hjord)
 20. (instruktör, en som förklarar, lär ut logiskt och strukturerat)
 21. (iordningställa, fullända)
 22. (ett avskilt folk)
 23. (församlingen)
 24. (fullständig och korrekt)
 25. (spädbarn, olärda)
 26. (organiserar)
 27. (under hans översikt)
 28. (församlingen)
 29. (lev)
 30. (förvridna, perverterade)
 31. (blinda)
 32. [det andliga]
 33. (ljumhet, okänslighet, hårdhet)
 34. [som ett byte]
 35. [allt som deras förmörkade sinnen kräver]
 36. (undervisade)
 37. [att sanningen bor och är personifierad i Jesus]
 38. (lämnat ert tidigare sätt att leva)
 39. (bedrägliga)
 40. (begär)
 41. (helt ny)
 42. (falskhet)
 43. (olika delar i en kropp)
 44. (vredgas)
 45. (gå inte emot Guds bud, missa inte målet)
 46. (irritation, ilska)
 47. [så att frön av bitterhet sås in]
 48. [ett sådant]
 49. (rum, tillfälle)
 50. (göra det so är gott)
 51. (smutsat, ruttet)
 52. (blivit försäkrad med)
 53. [med en slutgiltig befrielse genom Kristus från ondska och syndens konsekvenser]
 54. (hat, bitter rot som leder till bitter frukt)
 55. (hett temperament, upprörda känslor)
 56. (dåligt humör)
 57. (gnäll, dispyter)
 58. (smädande, hårt föraktfullt tal)
 59. (ondska, onda planer, önskan att skada)
 60. [Denna lista har och mellan varje punk, detta betonar att allt detta är lika viktigt.]
 61. (hjälpsamma, goda)
 62. (förstående, hjärtliga)
 63. [Denna lista har inte och mellan varje punk, detta betonar slutsatsen mer än de individuella punkterna.]

Kapitel 5

1 Imitera [1] Gud, som [2] älskade barn, 2 och vandra [3] i osjälvisk kärlek, på samma sätt som Kristus osjälviskt älskade oss [4] och gav sig själv för oss som en gåva, ett offer till Gud som en välbehaglig doft.


3 Bland er, Guds heliga [5], ska det inte ens behöva nämnas om:
 • olovlig sex [6], [7]
 • alla former av orenhet [8], eller
 • själviskhet [9].
[10] 4 Låt det inte heller finnas:
 • smutsigt [11] tal,
 • dåraktigt [12] tal, eller
 • opassande [13] skämt.
Höj istället er röst i tacksamhet [14]. 5 För detta kan ni vara säkra på:
 • Ingen som praktiserar sexuell omoral [15],
 • ingen oren människa,
 • ingen med materiellt begär [16], d.v.s. en avgudadyrkare,
har någon del i Kristi och Guds rike.

6 Låt ingen bedra er med tomt prat [17][18], för genom sådana synder kommer Guds straffdom [19] över olydnadens barn. 7 Sluta att vara delaktiga tillsammans med dem. [20] 8 Ni var ju tidigare mörker, men förenade i Herren är ni nu ljus. Vandra [21] som ljusets barn.

9 För Andens frukt [22] består i:
 • alla former av godhet,
 • rättfärdighet, och
 • sanning.

10 Pröva kontinuerligt [23] vad som är välbehagligt [24] för Herren, 11 och sluta ta del i mörkrets ofruktbara gärningar, utan [25] avslöja [26] dem. 12 För det är till och med skamligt att tala om vad dessa människor gör i hemlighet. 13 Men allt blir uppenbarat precis som det är när det exponeras av ljuset, för allt det som är uppenbarat är ljus. 14 Därför säger Han: Vakna du som sover! Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig. 15 Se därför konstant efter [27] hur ni vandrar [28], inte som ovisa utan som visa människor. 16 Använd tiden väl, för dagarna är onda [29].

Förstå Guds vilja för ditt liv

17 Sluta att vara oförståndiga [30], förstå istället [31] vad Guds vilja är. 18 Sluta vara berusade på vin, vilket leder till ett destruktivt [32] liv. Låt er ständigt bli fyllda med [33] Anden.

19 Tala ständigt till varandra med: Sjung [37] och spela [38] av hela ert hjärta till Herren.

20 Tacka ständigt Gud Fadern för allt, i vår Herre Jesus Kristi namn. 21 Underordna er varandra [39] i vördnad [40] för Kristus [41].

Uppmaning för den kristna familjen

22 Hustrur, underordna er [42] era män, på samma sätt som de underordnar sig Herren. 23 För en man är sin hustrus huvud, på samma sätt som Kristus är församlingens huvud, han som beskyddar [43] sin kropp [44]. 24 Ja, som församlingen underordnar sig [45] Kristus, så ska hustrurna också i allt underordna sig [46] sina män.


25 Ni män, älska [47] era hustrur, på samma sätt som Kristus osjälviskt utgivande älskade församlingen och gav sig själv [48] för henne,

26
 • för att avskilja den för Gud, genom att rena henne med vatten, i kraft av ordet. [49] 27
 • för att presentera församlingen bredvid sig själv i härlighet [50], utan fläck, skrynkla eller något sådant, helt helig och utan någon defekt.

28 Det är så männen ska osjälviskt utgivande älska sina hustrur - som sin egna kroppar. Den som osjälviskt utgivande älskar sin egen hustru älskar sig själv. 29 För ingen har någonsin hatat sin egen kropp [51], utan tar istället hand om och sköter om den, på samma sätt som Kristus gör med församlingen, 30 eftersom vi är delar av hans kropp.


31 Av den anledningen ska en man lämna sin fader och moder [52] och vara förenad [53] sin hustru, och de två ska bli ett kött.

32 Detta är ett stort mysterium, men jag talar angående [54] Kristus och församlingen.


33 Dock sammanfattningsvis gäller: låt i synnerlighet varje man osjälviskt utgivande älska sin hustru såsom sig själv så får han se att hustrun kommer att respektera [55] sin man.

Noter

 1. (följ, kopiera, agera och tänk på samma sätt som)
 2. [hans]
 3. (lev)
 4. (utgivande och ovillkorligt)
 5. (utvalda folk)
 6. (otukt, en ogift person som har sex med någon annan)
 7. [Det grekiska ordet "pornea" används här och grundordet betyder "att sälja sig till slaveri". Vårt ord "pornografi" är ett sammansatt ord av just detta ord "pornea" och "grapho", som betyder "något skrivet eller tecknat", dvs. en beskrivning antingen i text eller grafiskt av någon som säljer sig sexuellt.]
 8. (moraliskt orena motiv eller fysisk orenhet, ockulta riter)
 9. (vältrande i lyx, girighet, snålhet, materiellt begär)
 10. [Detta är så långt ifrån ett liv i osjälvisk kärlek som man kan komma, som nämns om i versen innan.]
 11. (grovt, obscent, oanständigt)
 12. (tanklöst)
 13. (lättsinniga, kränkande)
 14. [till Gud]
 15. (äktenskapsbrott, homosexualitet, utomäktenskaplig sex, pornografi)
 16. [som har lust till andras egendom eller är snål]
 17. (grundlösa argument, ursäkter)
 18. [som tonar ner dessa synder]
 19. (vrede)
 20. [Låt inte deras livsstil influera er att praktisera samma synder som de gör. Det är istället ni som ska påverka dem.]
 21. (lev)
 22. (resultatet av ett liv i ljus)
 23. (testa, lär er mer och mer genom erfarenhet)
 24. (rätt, ger glädje)
 25. [låt er liv istället vara en sådan kontrast så att ni kan]
 26. (exponera, överbevisa)
 27. (överväg konsekvenserna för)
 28. (uppför er)
 29. (fyllda av hårt arbete, problem, stress, ondska)
 30. (tanklösa, handla inte hastigt utan att reflektera)
 31. (tankeprocessen där vi strukturerar upp sammanhang, lägger ihop alla fakta om)
 32. (utsvävande, okontrollerat)
 33. [den Helige]
 34. [bibelsånger till och om Gud]
 35. [mänskligt komponerade lovsånger]
 36. [fri sång i anden]
 37. (prisa)
 38. (slå an strängar)
 39. [inte i människofruktan utan]
 40. (fruktan)
 41. (Messias, den smorde)
 42. (inta en frivilligt position av samarbete med)
 43. (bevarar, räddar)
 44. [församlingen]
 45. (intar en frivilligt position av samarbete med)
 46. (inta en frivilligt position av samarbete med)
 47. (osjälviskt utgivande)
 48. (dog)
 49. [I dopet renas vi genom vattnet, I GT en offerceremoni där offret tvättades i vatten]
 50. [som en brud]
 51. (sitt eget kött)
 52. (beroendet av dem)
 53. (hålla sig till)
 54. [relationen mellan]
 55. (uppskatta, värdesätta, högakta)

Kapitel 6

Barns relation till föräldrar

1 Barn, lyd era föräldrar i Herren: för detta är rätt. 2 Hedra din fader och moder. Detta är det första budet med ett löfte, 3 så att det går dig väl [1], och du får leva länge på jorden.

Fäders relation till barn

4 Ni fäder, reta inte medvetet era barn [2] så att de blir arga, utan uppfostra dem istället i Herrens disciplin [3] och råd [4].

Anställdas relation till arbetsgivare

5 Tjänare [5], lyd era mänskliga herrar [6] med samma fruktan, bävan och motiv i hjärtat som ni lyder Kristus; 6 [7] Inte bara när de tittar på, som en ögontjänare, utan som Kristi tjänare, som från hjärtat gör Guds vilja. 7 Arbeta villigt [8] som tjänare, på samma sätt som [9] Herren och inte bara människor, 8 medvetna om att alla som gör ett gott arbete, vare sig han är slav eller fri, får sin belöning från Herren.

Arbetsgivares relation till anställda

9 Och ni Herrar, behandla era slavar på samma sätt. Sluta att hota dem [10]. Kom ihåg att i himlen har ni båda samma Mästare, och han har inga favoriter [11].

Bli starka i Herren

10 Till sist [12]: Bli starka i Herren [13] hämta er styrka från hans mäktiga kraft [14]. 11 Klä på er Guds fulla rustning [15] så att ni framgångsrikt har kraft att kunna stå [16] emot djävulens bedrägeri [17].

12 För vår brottningskamp är inte mot kött och blod [18], utan:
 1. Mot ärkehärskare [19] [20].
 2. Mot krafter [21].
 3. Mot mörkrets härskare [22] [23].
 4. Mot andlig ondska [24] i luften [25] [26].

Vapenrustningen

13 Ta därför på Guds hela vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen [27], och när ni slutfört allt [28] står ni stadigt [29] kvar.

14 Stå därför [30] och:
 1. Ha sanningens bälte spänt runt höfterna [31], och
 2. bär rättfärdighetens bröstpansar [32] och,
 3. 15 spänn fast [33] under era fötter beredskapen [34] med budskapet om frid [35]. [36]

 4. 16 Över [37] alla andra skydd, bär [38] trons sköld [39], genom vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar.

 5. 17 Tag på hjälmen som befriar från inkräktande fiender [40], och

 6. Andens svärd [41], som är Guds ord [42] .
 7. 18 Bed alltid i Anden [43], med all typer av böner [44]. Vaka [45] med uthållighet och mål [46], i förbön för all de heliga [47].

19 Bed också för mig, att jag får tala fritt, så jag kan öppna min mun för att frimodigt proklamera [48] mysteriet om de goda nyheterna [49]. 20 För dessa är jag en ambassadör [50] i kedjor [51]. Bed att jag frimodigt talar, så som jag bör.

Personliga hälsningar

21 Men för att ni ska veta hur jag har det, och vad jag gör, kommer Tykikus, en älskad broder och trogen tjänare i Herren, att berätta allt för er: 22 Honom sänder jag till er för just detta syfte, så ni får veta hur vi har det [52], och han kan glädja [53] era hjärtan.


23 Frid [54] till bröderna, och kärlek med tro, från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus [55]. 24 Nåd [56] vare med er alla som osjälviskt utgivande älskar vår Herre Jesus Kristus i uppriktig [57] kärlek, amen [58].

Noter

 1. (får du framgång, rikedom)
 2. (små barn)
 3. (då man lär sig etik, moral och uppförande)
 4. (förmaning, tillrättavisning, varning)
 5. (anställda)
 6. (ledare)
 7. [Lyd]
 8. (med entusiasm)
 9. [ni tjänar]
 10. (med hårda ord)
 11. (tar inte parti, har inte anseende till person)
 12. (viktigast av allt, om du glömmer allt annat så kom ihåg detta)
 13. [genom att ni är förenade med honom]
 14. (möjligheter, förmåga, styrka)
 15. [soldats rustning som Gud ger]
 16. (ansikte mot ansikte)
 17. (strategi, slughet, falskhet)
 18. (andra människor)
 19. (ledare från urgamla tider, militär term för general, högsta ledare)
 20. [demoner av hög rang antagligen sedan Lucifers fall]
 21. (kraft given av auktoritet, militär term för general)
 22. (råstyrka satt i ordning i den här världen, militär term för tränings läger där män tränas att få disciplin)
 23. [dvs. demoner tränade till olika specifika uppgifter]
 24. (vidrighet, hatfullhet, bitterhet, oförsonlighet)
 25. (närmast kring jorden)
 26. [hierarkiskt uppdelad ondska och härskare över luften i olika regioner]
 27. [av fara]
 28. [efter att ha vunnit striden]
 29. (upprätt)
 30. [var beredd och behåll din position]
 31. [Guds ord som håller alla delar av rustningen på plats, utan det faller allt annat ur sin rätta position]
 32. [frälsningen är inte gärningar, vi är rättfärdigjorda genom Jesus blod]
 33. (snöra fast hårt, utan något glapp)
 34. (att vara förberedd, undervisad, redo)
 35. (med Gud, frälsning, evigt liv efter döden, framgång, trygghet, säkerhet, ekonomisk framgång)
 36. [En romersk soldats skor var gjorda av läder och metall och snörades fast. Skon började nedanför knäet, skyddade av metallplåtar. Under skorna var spikar, så han stod stadigt. Längst fram fanns vassa spikar för att skada motståndare genom sparkar i närstrid. Med dessa skor står vi stadigt och kan vandra framåt och ha frid inom oss trots djävulens attacker, därav kallas de fridens skor.]
 37. (ovanför, omkring)
 38. (lyft upp)
 39. [en stor strids sköld som täckte hela soldaten, inte den mindre runda skölden som användes vid parader]
 40. [onda tankar som försöker få fäste och bygga tankebyggnader i vårt sinne]
 41. [Kortare svärd, som används speciellt för närstrid och var dödande]
 42. [rhema ord, ett specifikt ord levandegjort av den helige Ande]
 43. (tag varje tillfälle, i varje stund)
 44. (sätt att söka, fråga)
 45. (var redo, beredd)
 46. (syfte)
 47. (Guds utvalda folk)
 48. (berätta, förkunna)
 49. (evangeliet)
 50. (högsta auktoritet som representerar ett rike i ett annat land)
 51. [i fängelse]
 52. (våra omständigheter)
 53. (uppmuntra, styrka, trösta, lätta)
 54. (shalom)
 55. (Messias, den smorde)
 56. (Guds oförtjänta favör och gillande)
 57. (ren, äkta, bestående, livslång)
 58. (låt det bli så)