Första Johannesbrevet

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 1

1 Vi förkunnar det som var från början, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och rört vid med våra händer, nämligen livets ord. 2 Livet uppenbarades och vi har sett det, och vi vittnar om och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi alltså även för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med både Fadern och hans son, Jesus Kristus. 4 Detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomnad.

5 Och detta budskap som vi har hört från honom och som vi meddelar er, är att Gud är ljus och att inget mörker alls finns i honom. 6 Om vi säger: "Vi har gemenskap med honom" och lever i mörkret, så ljuger vi och gör inte sanningen. 7 Men om vi lever i ljuset såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och hans son Jesu blod renar oss från varje synd. 8 Om vi säger: "Vi har inte synd" förleder vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från varje orättfärdighet. 10 Om vi säger: "Vi har inte syndat" gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss.

Kapitel 2

1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Och om någon syndar så har vi en förespråkare inför Fadern: Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är en försoning för våra synder – men inte endast för våra, utan även för hela världens. 3 Och därav förstår vi att vi känner honom: om vi bevarar hans bud. 4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte bevarar hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5 Men den som bevarar hans ord – i denne har i sanning Guds kärlek fullkomnats. Därav förstår vi att vi är i honom. 6 Den som säger sig förbli i honom är förpliktigad att också själv leva såsom han levde.

7 Älskade, jag skriver inte ett nytt bud till er, utan ett gammalt bud som ni hade från början. Det gamla budet är ordet som ni hörde. 8 Ändå skriver jag ett nytt bud till er – det är sant i honom och i er – eftersom mörkret försvinner och det sanna ljuset redan lyser. 9 Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin bror är ännu i mörkret. 10 Den som älskar sin bror förblir i ljuset och det väcker inte anstöt. 11 Men den som hatar sin bror är i mörkret och lever i mörkret och vet inte vart han går, eftersom mörkret har förblindat hans ögon.

12 Jag skriver till er, barn, att synderna är er förlåtna på grund av hans namn. 13 Jag skriver till er, fäder, att ni känner honom som är från början. Jag skriver till er, ynglingar, att ni har besegrat den Onde. 14 Jag har skrivit till er, barn, att känner Fadern. Jag har skrivit till er, fäder, att ni känner honom som är från början. Jag har skrivit till er, ynglingar, att ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den Onde.

15 Älska inte världen, och inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek[1] i honom. 16 Ty allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och skryt över detta livets goda – det är inte av Fadern utan av världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.


18 Barn, detta är den yttersta tiden.[2] På samma sätt som ni hört att Antikrist kommer, har också nu många antikrister framträtt. Det är så vi vet att det är den yttersta tiden. 19 De utgick från oss, men de hörde aldrig till oss. Ty om de har hört till oss så hade de nämligen förblivit hos oss. Men [detta har hänt] för att det må bli uppenbart att inte alla från oss är av oss. 20 Men ni, däremot, har smörjelsen från den Helige, och ni vet allting. 21 Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att varje lögn inte är av sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist, som förnekar både Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har även Fadern. 24 Låt det ni hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är löftet: att han lovat oss evigt liv.

26 Detta har jag skrivit om dem som förleder er. 27 Vad gäller er: smörjelsen som ni tog emot från honom förblir i er, och ni har inget behov av att någon undervisar er. Men hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sann och bär inte på lögn. Och i enlighet med vad den lärt er: förbli i honom!

28 Och nu, barn, förbli i honom, så att vi må vara frimodiga när han uppenbaras, och inte vara skamsna inför honom vid hans ankomst.[3] 29 Om ni vet att han är rättfärdig, så vet ni också att alla som lever lever i rättfärdighet[4] har fötts av honom.

  1. Uttrycket Faderns kärlek kan förstås som 'kärleken från Fadern' eller som 'kärleken till Fadern'.
  2. Ordagrant: "Den sista timmen".
  3. Ordagrant: parousia, en teknisk term som användes för en visitation av en kunglig dignitär, som i NT ofta laddas med eskatologiska undertoner.
  4. Ordagrant: "Alla de som gör/praktiserar rättfärdigheten"

Kapitel 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kapitel 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kapitel 5

1 2 3 4 5 Vem är den som besegrar världen förutom den som litar på att Jesus är Guds Son? 6 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus den smorde. Inte bara med vattnet utan med vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, för Anden är sanningen. 7 Det finns tre vittnen. 8 Anden, vattnet och blodet. Dessa tre är eniga. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21