Femte Moseboken

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 6

1 Dessa är de bud och stadgar som Herren, er Gud befallde (mig), för att lära er och så att ni följer dem i landet som ni går över till för att besitta det. 2 Om du alltså frukta Herren, din Gud och lyssna på alla hans bud och stadgar som jag befaller dig, du och dina barn och dina barns barn alla dina livsdagar ska dina dagar bli långa. 3 Och du, Jisrael, ska lyssna och följa för att göra såsom är bra för dig och ni ska bli mycket talrik såsom Herren, dina fäders Gud, lovat dig: ett land som flödar av mjölk och honung. 4 Hör Jisrael; Herren, din Gud, Herren är en. 5 Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själv och med hela din kraft. 6 Och dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga till ditt hjärta. 7 Och du ska inskärpa (detta i) dina söner och berätta för din dotter när du bor i ditt hus, när du går på vägen, när du ligger ner och när du står. 8 Och du ska fästa dem som ett tecken på din hand, och det ska vara ett kännetecken mellan dina ögon (pannan?). 9 Och du ska instifta dem på dörrposten till ditt hem och dina portar. 10 För Herren, din Gud, ska föra dig till landet som lovades dina fäder; Avraham, Jizhaq, Jaaqov att ge till dig, (med) stora, vackra städer som du inte byggt, 11 hus som är fyllda med allt gott som du inte fyllt, vattencisterner som du inte har huggit ut, vingårdar och olivträd som du inte planterat: och du ska äta av dem och vara nöjd. 12 Du skall akta dig för att glömma Herren, som förde dig från Egyptens land, från slavarnas hus. 13 Herren, din Gud, ska du frukta, honom ska du tjäna och vid hans namn ska du svära. 14 Ni ska inte följa efter gudar; från (grann)folkets gudar, som omger er. 15 För Herren, er Gud, är en svartsjuk Gud. Om du gör Herren, din Gud arg kan du bli utrotad av honom från jordens yta. 16 Du ska inte pröva Herren, din Gud som ni gjorde i Massa. 17 Du ska noga följa Herren, er Guds, bud och de stadgar som han befallt dig. 18 Och du ska göra det rätta/goda i Herrens ögon för att han ska vara god emot dig och du ska kunna gå och inta det goda landet som Herren lovat dina fäder. 19 För att han ska driva ut alla dina fiender (från ditt ansikte) som Herren har sagt. 20 För din son ska fråga dig i tiden som kommer: ”Vad meningen med stadgarna och föreskrifterna som Herren, vår Gud, gav er?” 21 Och du ska säga till din son: vi levde som slavar under Farao i Egypten men Herren förde oss ur Egypten med stark hand . 22 Och Herren gav tecken och under, stora och i Egypten hos Farao; i hela hans hus, och i hans närvaro. 23 Och han förde ut oss därifrån och han fick oss att gå hit och gav till oss det land som lovats våra fäder. 24 Och Herren befallde oss att följa alla dessa lagar för att frukta Herren vår Gud, så att [vi får leva]gott till oss alla dagar, för att vi ska leva som på denna dag. 25 Och rättfärdighet ska tillfalla oss som lyssnar och följer alla dessa bud inför Herren er Gud som befallde oss.