Fribibel:Om

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök

I Sverige existerar sedan några år flera olika bibelöversättningar. Det stora problemet med de stora översättningarna, är att de inte får användas hur som helst. En präst eller pastor som använder Bibel2000, exempelvis, måste betala licensavgift om denne använder större mängder text i exempelvis en konfirmationsgrupp. En student i teologi måste också betala, om antalet verser överstiger vad som vanligtvis citeras i en C-uppsats. Det innebär att universitet och teologiska högskolor måste lägga stora pengar på licensavgifter, i stället för exempelvis referenslitteratur eller att anställa nya doktorander.

Det här är ett problem. Bibeln finns å ena sidan i flera, moderna, goda översättningar. Men översättningarna, å sin sida, får inte användas fritt.

Ambitionen med Fribibel är att framställa en modern översättning av Bibeln, på Svenska, fri att använda. Det låter självklart. Men det har inte gjorts hittills.