Matteusevangeliet

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 1

1 Berättelsen om Jesus Kristus[1], Davids ättlings[2], Abrahams ättlings ursprung:[3]

2 Abraham var far till Isak, Isak var far till Jakob, Jakob var far till Judas och hans bröder. 3 Judas blev tillsammans med Thamar förälder till Fares och Sara. Fares var far till Hesrom och Hesrom var far till Aram. 4 Aram var far till Aminadab. Aminadab var far till Nahshon. Nahshon var far till Salmon. 5 Salmon var tillsammans med Rahab förälder till Boas. Boas var tillsammans med Rut förälder till Obed. Obed var far till Jesaja. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jesus föds

18 Så här gick det till när Jesus Kristus föddes: Efter att ha trolovats[4] med Josef, men innan de flyttat ihop, upptäcktes hans mamma, Maria, vara gravid genom helig ande. 19 Josef, hennes man, som var rättfärdig och inte ville skämma ut henne, tänkte ordna en skilsmässa i tysthet, 20 men medan han funderade på detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm, och sa:
– Josef, Davids ättling, var inte rädd att föra hem Maria som din hustru, för den som är i henne har tillkommit genom helig ande. 21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.[5]
22 Allt detta hände för att det som Herren sagt genom profeten skulle uppfyllas:

23 Jungfrun ska bli gravid och föda en son,

och han ska kallas Immanuel,

som betyder Gud med oss.

24 När Josef vaknat ur sin sömn gjorde han som Herrens ängel hade sagt, och tog hem sin hustru. 25 Men han låg inte med henne förrän hon fött en son, som han gav namnet Jesus.

 1. "Kristus" betyder Den smorde
 2. Eller "Davids sons, Abrahams sons"
 3. "Biblos geneseos" är ett ord som betyder ungefär "Släktkrönika". "Berättelsen om ... ursprung" är mer ordagrannt och stämmer dessutom mer med vår användning av orden "berättelse" och "släkttavla"/"släktkrönika".
 4. Trolovningen var den formella, bindande ceremonin inför det judiska äktenskapet. Efter trolovningen bodde bruden kvar hos sina föräldrar tills brudgummen gjort i ordning deras gemensamma hem, och kom och hämtade henne. Då först fullbordades äktenskapet.
 5. Namnet Jesus är detsamma som Joshua, som betyder "Herren räddar".

Kapitel 2

1

Och när Jesus föddes i Betlehem i Judeen var Herodes kung och då kom visa män[1] från öster[2]till Jerusalem 2 och sa:
– Var är judarnas kung som fötts? Vi har sett hans stjärna fästas i öster och har kommit för att visa vår vördnad inför honom.

3 När kung Herodes hörde detta blev han oroad i sitt inre[3] och hela Jerusalem med honom. 4 Han samlade alla översteprästerna och skriftlärda från folket och frågade dem var Messias skulle födas.

5 De svarade:
– I Betlehem i Judeen eftersom det står skrivet hos profeten:

6 Du Betlehem i Juda land är på inga sätt minst av ledarna i Juda, eftersom från dig kommer en ledare[4] som ska leda Israels folk. 7 I hemlighet kallade Herodes till sig de vise männen och förhörde sig noggrant om hur länge stjärnan hade lyst.

8 Han sände dem till Betlehem och sa:
– Gå dit och ta reda på mer om barnet. När ni hittar honom så meddela mig, eftersom även jag vill visa min vördnad inför honom.

9 Efter att ha lyssnat på kungen gick de iväg och såg stjärnan som hade stigit upp. Den gick före dem tills den stannades[5] över platsen där barnet var. 10 När de såg stjärnan blev de väldigt glada. 11 De kom till huset med barnet och Maria som var hans mamma och kastade sig ned på marken inför honom. De öppnade sin kista och erbjöd honom gåvor, guld, rökelse[6] och myrra.[7] 12 En och en varnades de av Gud att inte återvända till Herodes, de färdades en annan väg till deras land.

 1. Går även att översätta med ordet trollkarlar, stjärntydare, drömtydare.
 2. Samma ord används allmänt om uppgång och om platsen där ljuset går upp
 3. Betoningen på inre gör jag utifrån grundbetydelsen av ordet där det inre finns med. Det ger också en förståelse om varför de vise männen inte reflekterar över hans oro utan bara går iväg till den nya kungen.
 4. Också med innebörden att ge mat/näring till djur, en herde.
 5. Aorist passivum
 6. Rökelse importerades från öster för att använda vid de dagliga bönerna och symboliserade en bön mottagen av Gud.
 7. Användes och används i medicinskt syfte och vid offer.

Kapitel 5

13 Ni är Jordens salt. Om salt blir smaklöst, vad ska man då salta det med? Det duger inte till någonting, utom till att grusa gångvägar med. 20 För jag säger er, att om ni inte har massor av rättfärdighet, mer än bibellärarna och fariséerna, kommer ni aldrig in i himlarnas kungarike. 28 Ni har hört att det har blivit sagt: "Var inte otrogen!" Men jag säger er: Var och en som tittar på en kvinna för att åtrå henne har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta. 29 Om ditt högra öga får dig att synda, så plocka ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att förlora en av dina kroppsdelar än att hela din kropp kastas på soptippen. 48 Ni ska alltså vara fullkomliga, som er himmelske pappa är fullkomlig.

Kapitel 6

1 Se till att ni inte utför er rättfärdighet inför människorna för att de ska se er. Om ni gör så, får ni ingen lön av er pappa, som är i himlen. 9 Be så här: Vår Pappa, som är i himlarna. Ditt namn ska vara heligt. 10 Ditt kungarike ska komma. Din vilja ska förverkligas, på jorden precis som i himlen. 11 Ge oss idag det bröd vi behöver. 12 Avskriv våra skulder, som vi också skriver av våra fordringar på andra. 13 För oss inte in i prövning, utan rädda oss från ondskan. 19 Placera inte era besparingar på jorden, där mal och rost förstör, och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Placera era besparingar i himlen, där varken mal eller rost förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 För där du har dina besparingar, där har du också ditt hjärta. 22 Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt, blir hela din kropp belyst, 23 men om ditt öga är ont, blir hela din kropp mörk. Om ljuset inom dig blir mörker, hur mörkt blir det inte då?

Kapitel 8

Den romerske officerens tro

5 När han kom till Kafarnaum mötte han en romersk officer som bad honom om hjälp:

6 Herre, min betjänt ligger därhemma, förlamad, och har hemskt ont.
7 Jesus sa:
– Jag kommer och helar honom.
8 Men officeren svarade:
– Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir grabben helad. 9 Jag är själv en man under befäl, och jag har soldater under mig. Jag säger åt någon att gå, och han går. Jag säger åt någon att komma, och han kommer. Jag säger åt min tjänare att göra något, och då gör han det.
10 När Jesus hörde det, blev han förbluffad och sa till dem som följde honom:
– Sannerligen, en sådan tro har jag inte funnit hos någon i Israel! 11 Det ska komma många från öst och väst till festmåltiden med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket, 12 men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför, där man gråter och gnisslar tänder.
13 Till officeren sa Jesus:
– Gå. Som du trodde, så blir det.
Och just då blev pojken frisk.

Kapitel 20

15 Är det inte tillåtet för mig att göra vad jag vill med det som är mitt? Är ditt öga ont för att jag är god?

Kapitel 28

16 De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till berget som Jesus hade sagt åt dem.

17 Där skådade de honom och tillbad honom, men några tvivlade.

18 Jesus gick fram till dem och sade: Jag har blivit given all makt i himlen och på jorden.

19 Ni ska därför gå ut[1] och göra lärjungar[2] av alla folk och döpa dem[3] i Fadern och Sonen och Den Helige Andes namn.

 1. Ni ska därför gå ut: Ordagrant "Utgåendes", alltså: Gå ut kontinuerligt
 2. Göra lärjungar: Står i imperativ, dvs. en befallning
 3. Döpa dem: Ordagrant: "Döpandes", alltså döp dem kontinuerligt