Romarbrevet

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 1

1 (Från) Paulus, Kristus Jesus tjänare, [1] kallad och utsänd, [2] avskild för De Goda Nyheterna, 2 som utlovades i de heliga skrifterna, 3 om Hans Son, som i kroppen var av Davids släkt, 4 genom Den Helige Andes kraft avskild som Guds Son då Han restes från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. 5 Genom honom har jag fått nåden och sänts ut att föra alla folk till lydnad i tro, för Hans namns skull, 6 bland dessa också ni, av Jesus Kristus inbjudna, 7 var och en från Rom som är älskade av Gud, kallade att vara heliga: Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. [3]

  1. Eller slav. "δοῦλος - doulos".
  2. eller "kallad som utsänd" eller "kallad som apostel"
  3. Hela stycket v1-7 är i grundtexten en enda mening. Paulus språk är väldigt poetiskt och väldigt komplicerat. Det är tydligt att han försöker briljera med sitt språk. Inte enbart i inledningen utan i hela texten.