Rut

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Kapitel 1

1 En gång på domartiden blev det hungersnöd i landet. En man från Betlehem[1] i Juda utvandrade därför till Moabs hedar tillsammans med sin hustru och deras två söner. 2 Mannen hette Elimelek, hans fru Noomi[2] och deras två söner Mahelon[3] och Kiljon[4], de var efratiter från Betlehem i Juda. De kom till Moabs hedar där de stannade. 3 Men Elimelek, Noomis man, dog och hon blev kvar med sina två söner. 4 De tog sig moabitiska hustrur, den ena hette Orpa och den andra Rut, och de levde där omkring tio år. 5 Men så dog även hennes två söner Mahelon och Kiljon och kvinnan blev ensam kvar utan sina två barn och utan sin man. 6 Då stod hon och hennes sonhustrur upp för att återvända från Moabs hedar för hon hade hört att Herren besökt sitt folk för att ge dem bröd. 7 Hon lämnade den plats hon hade varit på för att återvända till Juda land tillsammans med sina två sonhustrur. 8 Men på vägen sade Noomi till sina två sonhustrur: "Vänd om och återvänd var och en till sin moders hus. Må Herren visa er godhet så som ni har visat godhet mot dem som nu är döda och mot mig." 9 Må Herren låta er finna vila hos var sin man." Och hon kysste dem men de grät högljut 10 och de sade till henne: "Vi följer med dig till ditt folk!" 11 Men Noomi sade: "Återvänd mina döttrar! Varför skulle ni gå med mig? Skulle jag fortfarande kunna få söner i mitt sköte som kunde bli män åt er? 12 Återvänd mina döttrar, bege er hem för jag är för gammal för att ha en man. Om jag sade 'jag har fortfarande hopp' och redan denna natt var med en man och så födde söner, 13 skulle ni då vänta tills de blivit vuxna? Skulle ni vänta med att ha makar? Nej mina döttrar, det synes mig bittert för er att Herrens hand har drabbat mig." 14 Och de grät högljut åter igen. Orpa kysste så sin svärmor, men Rut däremot höll sig till henne. 15 Då sade Noomi[5]: "Se, din svägerska återvänder till sitt folk och till sina gudar; återvänd efter din svägerska." 16 Men Rut sade: "Tvinga mig inte att överge dig för att återvända utan dig, för dit du går vill jag gå och där du stannar vill också jag stanna, ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17 Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Må Herren handskas med mig och lägga mer därtill om något annat än döden skiljer oss åt." 18 Då Noomi[5] såg att hon var fast besluten att gå med henne slutade hon att prata om saken. 19 De två gick så tills de kom till Betlehem. Då kom hela staden i rörelse på grund av dem och kvinnorna sade "är detta verkligen Noomi?". 20 Men hon sade till dem: "Kalla mig inte Noomi, kalla mig Mara[6] för den Allsmäktige[7] har förbittrat mig mycket. 21 Jag lämnade med mycket men tom har Herren skickat mig tillbaka. Varför kallar ni mig Noomi nu när Herren har vittnat mot mig och den Allsmäktige har handlat så illa med mig?" 22 Så återvände alltså Noomi från Moabs hedar tillsammans med moabitiskan Rut, hennes sonhustru. De kom till Betlehem just som kornskörden skulle börja.

Kapitel 2

1 Noomi hade en släkting på sin mans sida, en rik och mäktig [8] man från Elimeleks släkt som hette Boas. 2 Moabitiskan Rut sade till Noomi: "Låt mig gå dit man skördar för att plocka ax efter någon i vars ögon jag finner nåd." Noomi svarade[9] henne: "Gå min dotter." 3 Hon gick så för att plocka ax på en åker efter skördemännen. Nu var det så att den delen av åkern råkade tillhöra Boas som var släkt med Elimelek. 4 Då kom Boas dit från Betlehem och sade till skördemännen: "HERREN vare med er!" och de svarade honom: "Må HERREN välsigna dig!" 5 Boaz frågade skördemännens förman: "Vem är den där unga kvinnan?" [10] 6 Han [11] svarade: "Det är moabitiskan, hon som kom med Noomi från Moabs hedar." 7 Hon sade: "Låt mig plocka upp och samla ihop ax bland kärvarna efter skördemännen - så hon kom och har hållit på sedan i morse ända tills nu, förutom en kort vilopaus. [12]


Noter

 1. Beyt Lechem betyder 'brödhuset'
 2. Noomi betyder 'min behagliga'
 3. namnet Mahelon har med 'sjukdom' och 'svaghet' att göra
 4. namnet Kiljon har med 'misslyckande' och 'omintetgörande' att göra
 5. 5,0 5,1 Ordagrant 'hon'
 6. Mara betyder 'bitter'
 7. 'Saddai'
 8. uttrycket som översätts 'rik och mäktig' betyder även 'hjälte' och har därför även andra positiva konnotationer
 9. sade
 10. 'Vem tillhör den där unga kvinnan?'
 11. 'Skördemännens förman'
 12. 'Hennes sittande lite i huset'