Tredje Johannesbrevet

Från Fribibel
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

1 Från den gamle[1] till min käre vän Gaius, som jag älskar i sanningen.

2 Käre vän, i allt önskar jag dig att få leva väl och vara frisk, precis som det är som det ska i din själ. 3 Jag blev fantastiskt glad när det kom syskon och vittnade om din sanning, precis som du lever i sanningen. 4 Jag har ingen större glädje än detta, att få höra att mina egna barn lever i sanningen.

5 Käre vän, du arbetar troget, när du arbetar för våra syskon – inte minst för dessa främlingar, 6 som berättade om din kärlek inför församlingen. Du kommer att göra det rätta när du skickar dem vidare – på ett sätt som ärar Gud. 7 De har ju gått ut för namnets skull, och vill inte ta emot något från hedningarna. 8 Alltså är det vår plikt att hjälpa sådana som de, om vi vill arbeta tillsammans för sanningen.

9 Jag har skrivit något till församlingen, men han som gärna vill vara deras främste, Diotrefes, han tar inte emot oss. 10 Därför ska jag, om jag kommer, påminna om vad han har gjort: förtalat oss med onda ord. Som om inte det räckte vägrar han ta emot syskonen, och dem som vill det hindrar han och driver ut dem ur församlingen.

11 Käre vän, härma inte det onda, utan det goda. Den som gör det goda är från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. 12 För Demetrios har alla vittnat, även sanningen själv. Vi vittnar också för honom, och du vet att vi talar sanning.

13 Jag har mycket att berätta för dig, men vill inte göra det med bläck och penna. 14 I stället hoppas jag snart få se dig, och tala ansikte mot ansikte[2].

15 Frid åt dig. Vännerna hälsar. Hälsa vännerna med deras namn.

  1. Eller: den äldste. Ordet presbyteros är det som ligger till grund för det svenska ordet präst.
  2. Ordagrant: mun mot mun