Huvudsida

Från Fribibel
Version från den 16 januari 2013 kl. 20.55 av Johan Karlemo (Diskussion | bidrag) (Läget just nu)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Bibeln
Gamla Testamentet:
Första Moseboken Andra Moseboken Tredje Moseboken Fjärde Moseboken Femte Moseboken Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Kungaboken Andra Kungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Höga Visan Predikaren Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki
Nya Testamentet:
Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlagärningarna Romarbrevet Första Korinthierbrevet Andra Korinthierbrevet Galaterbrevet Efesierbrevet Filipperbrevet Kolosserbrevet Första Thessalonikerbrevet Andra Thessalonikerbrevet Första Timotheosbrevet Andra Timotheosbrevet Titusbrevet Filemonbrevet Hebreerbrevet Jakobsbrevet Första Petrusbrevet Andra Petrusbrevet Första Johannesbrevet Andra Johannesbrevet Tredje Johannesbrevet Judasbrevet Uppenbarelseboken

Fri bibel

I Sverige existerar sedan några år flera olika bibelöversättningar. Det stora problemet med de stora översättningarna, är att de inte får användas hur som helst. En präst eller pastor som använder Bibel2000, exempelvis, måste betala licensavgift om denne använder större mängder text i exempelvis en konfirmationsgrupp. En student i teologi måste också betala, om antalet verser överstiger vad som vanligtvis citeras i en C-uppsats. Det innebär att universitet och teologiska högskolor måste lägga stora pengar på licensavgifter, i stället för exempelvis referenslitteratur eller att anställa nya doktorander.

Det här är ett problem. Bibeln finns å ena sidan i flera, moderna, goda översättningar. Men översättningarna, å sin sida, får inte användas fritt.

Ambitionen med Fribibel är att framställa en modern översättning av Bibeln, på svenska, fri att använda. Det låter självklart. Men det har inte gjorts hittills.

Presentera dig gärna

Det är inte fel att skriva en presentation av sig själv. Detta projekt kommer att hålla på ett tag och då kan det vara intressant att veta vad de andra personerna har för andra intressen och sådant. För att göra det så loggar man in och sen klickar man på sitt eget namn i menyn längst upp på sidan. Sedan redigerar man den sidan men den information som man vill dela med sig av. Vill man inte dela med sig så är det givetvis okej.

Läget just nu

Att komma igång